CAZARE

 

OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII“

RM. VÂLCEA, 24 – 28 aprilie 2017

 

 

Locaţia pentru cazare:  Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului, Calea lui

                                   Traian 195-197, Municipiul  Rm. Vâlcea, Tel. 0250749521 

Persoane de contact–  director  Staicu  Gabriela, Tel. 0744538454

 Lista profesorilor repartizați la Colegiul de Silvicultură şi Protecţia Mediului

CSPM_responsabili ISJ VALCEA

Locaţia pentru cazare:  Colegiul Energetic Rm. Vâlcea, Aleea Sergiu Purece,  nr.

                                    10, Râmnicu Vâlcea, Tel. 0350807962 

Persoane de contact – director  adjunct  Marica Mariana,  Tel. 0744377461

 Lista profesorilor repartizați laColegiul Energetic Rm. Vâlcea 

ENERGETIC_responsabili ISJ VALCEA